TagЗначение

Математика: история и значение

М

Първо, нека да разгледаме произхода на математиката: Как възникна математиката? Къде започна първо? За много хора, които са добре запознати с произхода на математическата мисъл, еволюцията на математиката ще се разкрие пред непрекъснат и непрекъснато усъвършенстващ се (и нарастващ) набор от изрази на предмета. Първата абстракция, която много животни споделят с нас, са числата. Какво имам предвид...

Значение на еквивалентни дроби при изучаването на математика

З

Основните математически умения са един от ключовете за успех в математиката. За да изучават основната математика, учениците трябва да научат дроби като основна част от аритметиката и следователно като основна математика. За да научите фракции, те могат да бъдат разделени на много подраздели. Един от най-основните подсекции в изследването на фракциите са еквивалентните фракции. Учениците трябва да...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta